Burn Out begeleiding voor jou:


"van Dromen naar Doen in Werk & Leven "programma

Overbelast. Uitgeblust. Je wíl het wel, maar je kunt het echt niet meer opbrengen. 

Juist mensen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, die loyaal zijn aan collega's en werkgever, die niet klagen en altijd doorpakken en klaar staan voor een ander zijn vatbaar om over hun grenzen te gaan en overbelast te raken.

Nee, dat gebeurt mij niet, ik let wel goed op mezelf.. Totdat je zover verwijderd bent van je gevoel en emotie dat je niet meer weet wat er nu toe doet en wat eigenlijk niet echt zo hoeft. Alles lijkt even belangrijk en even zwaar. 

Wanneer je opnieuw kennis leert maken met jezelf, leert zien wie jij in je diepste wezen bent, kun je nieuwe en beter passende keuzes maken. 

Deze keuzes leiden tot een leven dat je vreugde geeft, ook met werk en een fijn sociaal leven. Het is de uitdaging je bewust te zijn van jouw situatie en gedrag in te gaan zetten dat jou helpt.

Wanneer je bewust maar ook onbewust, andere en betere keuzes maakt heeft dit positieve gevolgen voor jouzelf en daardoor ook voor de mensen in je omgeving; thuis of op het werk.

Zodat je dan weer kunt geven wat je graag wil geven, namelijk jouw aandacht, jouw energie, jouw gezelligheid, jouw productiviteit. Kortom je bent weer jezelf. 

Jouw Burn Out begeleiding traject:

Het Burn Out begeleiding programma omvat een stappenplan dat ik heb ontwikkeld en de afgelopen jaren heb doorlopen met vele mensen die de stap hebben gezet om op onderzoek uit te gaan.

Samen werken we aan het doorleven van het programma dat precies aansluit bij jouw vraag. Elk individueel Burn Out begeleiding traject spits ik toe op wat jij nodig hebt. 

Ik weet dat het werkt als je zaken serieus aanpakt. Ik heb veel mannen en vrouwen begeleid die ook geworsteld hebben met deze problematiek. Ik herken het zelf uit een eerdere periode en geloof me, je staat hierin niet alleen. 
 

Middels het stappenplan in dit unieke programma versterk je jouw zelfinzicht. Hierdoor herken en erken je: 

1. Jouw identiteit, wie ben je en wat is belangrijk voor je?

2. Jouw kwaliteiten en competenties, waar ben je goed in en hoe kun jij deze inzetten en beleven in  je dagelijkse leven.

3. Wat zijn jouw behoeften (drijfveren) in je leven, wat heb jij nodig?

4. De bestemming in je leven.
5. Dat er wellicht onverwerkte emoties zijn, lastige ervaringen blijven knagen, steeds dezelfde problemen terugkomen, er hardnekkige negatieve gedachten zijn,  er niet helpende patronen in je gedrag en acties voorkomen.

Inzichten uit Mindfulness en Compassie leer je toe te passen in je leven. Je omstandigheden of personen in je omgeving veranderen niet altijd - of niet op de manier zoals jij dat graag wil-. Je kunt echter wel de manier veranderen hoe je er zelf mee omgaat.

Onduidelijkheid in koers binnen je werk of leven kan ook leiden tot overbelasting. Het niet maken van keuzes of te lang draaien in cirkels laat je energie lekken. Er wordt dan vaak door anderen voor jou gekozen.
Je wordt onvoldoende gevoed vanuit je intrinsieke waarden, door je omgeving of omstandigheden. 
Burn Out is een verzamelterm voor ongemak rondom overbelasting en voelt voor iedereen anders. Enkel jij kunt voelen wat het met jou doet en wat het voor jou betekent. 

Opbouw Burn Out begeleiding traject:

Informatief kennismaking gesprek (gratis en vrijblijvend) waarin jouw vraag centraal gesteld wordt. 

Negen individuele coaching gesprekken van anderhalf uur. 
Waarvan zes coach gesprekken aangevuld met drie sessies Mindfulness en Compassie inzichten en technieken. 

Opdrachten en oefeningen ter versterking van het zelfinzicht

Analyse van testen/spellen gebaseerd op de vier 

onderdelen identiteit, competentie, behoeften en 

bestemming.


Een startgesprek met cliënt (coachée) en opdrachtgever waarin samen het ontwikkeldoel bepaald wordt.

Een tussenevaluatie met cliënt en opdrachtgever over de voortgang.

Een eindevaluatie met cliënt en opdrachtgever met persoonlijk profiel van cliënt t.a.v. ontwikkeldoel, gepresenteerd en toegelicht door Suzanne en cliënt aan opdrachtgever.


Doorlooptijd van het Burn Out begeleiding traject is vijf maanden.


Prijs op aanvraag voor particulier of bedrijven.
Ik denk graag met je mee over jouw specifieke vraag en behoefte.  

Bel of mail gerust met vragen over inhoud van het traject en het start moment.  

Je bent van harte welkom!